Skadeförebyggande arbete på Hindersmässan.
Länsförsäkringar Bergslagen demonstrerade konceptet vid vår traditionella vintermarknad i Örebro, ett mycket uppskattat inslag där både befintliga kunder och övriga besökare fick en unik möjlighet att öva de praktiska momenten vid brandsläckning på ett helt nytt sätt. Även besvärliga återtändningar samt släckningar där det krävdes mer än 1 pulversläckare övades snabbt och helt utan miljöpåverkan


Länsförsäkringar Bergslagen & Nemax i gemensam monter

SIMFIRE - ENKELT & EFFEKTIVT !Lågor och rök men ingen brand. Ahlmarks i Karlstad övade praktisk brandsäkerhet på arbetsplatsen i samarbete med Räddningstjänsten Karlstad. Rollspel i kombination med SIMFIRE och rökmaskin för att öva in vad man skall göra när brand uppstått vid ingången till kontoret på våning 3. Trots snabb insats av rådig personal måste kontoret ändå utrymmas via brandstegen. Personalen samlades utomhus på taket till andra våningen och plockades ned med hävare när räddningstjänsten anlände. En snabb rökdykarinsats och elden kunde släckas.

Efter utrymningsövningen fortsatte utbildningen inne på kontoret med praktiskt handhavande av brandsläckare. Samtlig personal på Ahlmarks provade att använda handbrandsläckare inomhus och blev en erfarenhet rikare. Tack till alla inblandade för en bra, kul och givande övning.

SIMFIRE passar i de flesta miljöer för lekfullt nyskapande rollspel med de praktiska momenten.En brilliant övning! Medlemmarna i arbetskooperativet Brillianten Karlstad utbildades i brandsäkerhet av Räddningstjänsten Karlstad vid 2 olika tillfällen hösten 2011.

Teori och praktik kombinerades för att på bästa sätt informera kursdeltagarna hur de ska agera vid eventuell brand. Efter ett kort teori-pass med tillhörande film avslutades kursen med att deltagarna fick visa vad de lärt sig genom ett rollspel där man fick uppgiften att bekämpa brand i förrådsrum.

SIMFIRE är en säker metod att öva praktisk brandsläckning, eftersom man varken använder kemikalier eller är värme så kan man lätt anpassa övningen efter deltagarnas individuella förutsättningar.