Lågor och rök men ingen brand.

Ahlmarks i Karlstad övade praktisk brandsäkerhet på arbetsplatsen i samarbete med Räddningstjänsten Karlstad. Kombinationen SIMFIRE och rökmaskin simulerade brand vid ingången till kontoret på våning 3. Trots en snabb insats av rådig personal måste kontoret utrymmas via brandstegen. Personalen samlades utomhus på taket till andra våningen och plockades ned med hävare när räddningstjänsten anlände. En snabb rökdykarinsats och elden släcktes.
Efter utrymningsövningen förtsatte utbildningen inne på kontoret med praktiskt handhavande av brandsläckare. Samtlig personal på Alhmarks provade att använda handbrandsläckare inomhus och blev en erfarenhet rikare.

Tack till alla inblandade för en bra, kul och givande övning.


SIMFIRE passar i de flesta miljöer och skapar möjligheter till nyskapande praktisk träning.